Prawo cywilne, prawo autorskie

Prawo cywilne autorskie

 • sprawy o zapłatę,
 • naruszenie posiadania i własności, eksmisja,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ochrona praw autorskich

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne opiekuncze

 • sprawy o rozwód i separację,
 • podział majątku wspólnego małżonków po ustaniu wspólności majątkowej,
 • rozliczenia majątkowe konkubinatu,
 • sprawy o zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej (z datą wsteczną) w postępowaniu przed sądem,
 • sprawy o alimenty, w tym także o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, egzekucja alimentów,
 • przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem,
 • ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
 • uznanie dziecka i unieważnienie uznania dziecka,
 • sprawy dotyczące rozstrzygania o istotnych sprawach dziecka.

Spadki

Spadki

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • wydziedziczanie osób uprawnionych do nabycia spadku z mocy ustawy,
 • dochodzenie zachowku.

Odszkodowania

Odszkodowania

 • sprawy o odszkodowania, w tym odszkodowania powypadkowe i roszczenia z tytułu zadośćuczynienia za doznaną w wypadku krzywdę, wsparcie Klienta już od momentu zgłoszenia szkody aż do ewentualnego zakończenia sporu przed sądem i uzyskania należnych świadczeń,
 • dochodzenie odszkodowań od towarzystw ubezpieczeniowych,
 • reprezentacja przed Rzecznikiem Finansowym w sprawie sporu z towarzystwem ubezpieczeniowym,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przed sądem karnym: zadośćuczynienie, nawiązka, obowiązek naprawienia szkody.

Prawo karne

Prawo karne

 • obrona oskarżonego,
 • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego w procesie karnym.

Nasze doświadczenie gwarantuje profesjonalną pomoc prawną oraz reprezentację przed Sądami. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług.