Zakres usług

Pomoc prawna udzielana przez Kancelarię obejmuje:
zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania cywilnego, jak i po jego zakończeniu podczas postępowania egzekucyjnego, zastępstwo adwokackie obejmujące obronę we wszystkich stadiach postępowania z zakresu obejmującego prawo karne, tj. zarówno w postępowaniu przygotowawczym (przed Policją oraz Prokuraturą) i sądowym jak również w postępowaniu wykonawczym, reprezentowanie stron podczas negocjacji i postępowania mediacyjnego przygotowywanie pism procesowych (np. pozew o rozwód, o zapłatę, o alimenty, o odszkodowanie), umów i wniosków, kompleksowe usługi prawnicze świadczone osobom fizicznym i podmiotom gospodarczym, opracowanie opinii prawnych.

» Prawo cywilne

W ramach świadczonych usług reprezentujemy Naszych Klientów przed sądami w następujących sprawach:
sprawy o zapłatę i o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia,
sprawy o zachowek,
sprawy o dział spadku,
sprawy o zasiedzenie,
sprawy o naruszenie dóbr osobistych,
sprawy o dochodzenie wykonania umowy oraz należności z umów,
negocjowanie umów w imieniu klienta,
opiniowanie umów w celu maksymalnego zabezpieczenia interesów klienta,
inne.

» Prawo rodzinne

W ramach świadczonych usług zapewniamy Państwu kompleksowe zajęcie się sprawami o rozwód, alimenty oraz podział majątku. Zdajemy sobie sprawę, że każdorazowe decyzje podejmowane przez sądy orzekające w sprawie o rozwód mają duże znaczenie dla dalszego życia byłych małżonków oraz ich wspólnych dzieci, powoduje to, że tej dziedzinie prawa Kancelaria poświęca szczególną uwagę.
Prowadząc sprawy rozwodowe pomagamy Naszym Klientom w uzyskaniu jak najbardziej zadawalających rozwiązań w zakresie orzeczenia o winie, władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi. W ramach prowadzonego postępowania o podział majątku małżeńskiego Kancelaria dąży do osiąganięcia rozwiązań najbardziej korzystnych dla Klienta w tym m.in. w uzyskaniu rozstrzygnięcia o nierównym udziale w majątku wspólnym, jak i w ostatecznym rozliczeniu pomiędzy byłymi małżonkami.

W ramach świadczonych usług reprezentujemy Naszych Klientów przed sądami w następujących sprawach:
sprawy rozwodowe, separację,
sprawy o podział majątku,
sprawy o alimenty, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
sprawy o ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
sprawy dotyczące opieki nad dzieckiem,
sprawy dotyczące ustalenia kontaktów z dzieckiem,
sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej,
sprawy o ubezwłasnowolnienie.

» Prawo karne

W ramach świadczonych usług, obejmujących zakresem prawo karne, reprezentujemy wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu (tj. oskarżonych, podejrzanych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych) na wszystkich etapach tego postępowania tak w postępowaniu przygotowawczym (tj. przed Policją oraz Prokuraturą) jak i sądowym oraz wykonawczym. Oferujemy pomoc prawną przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu.

» Prawo gospodarcze

W ramach świadczonych usług zapewniamy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców i osób prawnych. Oferujemy prowadzenie stałej obsługi prawnej i doraźnej pomocy.

» Odszkodowania

W ramach świadczonych usług zapewniamy profesjonalną pomoc prawną przy dochodzeniu odszkodowań związanych z powstaniem szkody w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach losowych, wypadkach przy pracy oraz błędów w sztuce lekarskiej.

Dochodzimy również roszczeń od firm ubezpieczeniowych, służby zdrowia i innych instytucji odpowiedzialnych za zaistniałe zdarzenie. W ramach świadczonych usług dochodzimy zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, renty z tytułu zwiększonych potrzeb, zmniejszonych widoków na przyszłość, odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci osób najbliższych, wszelkie zwroty kosztów opieki, dojazdów, kosztów leczenia i rehabilitacji.

» Postępowanie egzekucyjne oraz windykacja

Po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego w imieniu wierzyciela wszczynamy i nadzorujemy postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

W ramach postępowania windykacyjnego Kancelaria wysyła wezwania do zapłaty, reprezentuje wierzyciela w postępowaniu sądowym, składa wnioski o ogłoszenie upadłości dłużnika, podejmuje czynności zmierzające do wyjawienia majątku dłużnika oraz nadzoruje postępowanie egzekucyjne poprzez stałą współpracę z komornikiem.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Paweł Gorlewski

ul. Marszałkowska 87 lok. 134,
V piętro
(wejście od ul. Wspólnej)
00 - 683 Warszawa

Tel: 22 622-07-61
Fax: 22 622-07-61
Tel. kom.: 507-928-304
E-mail: adwokatpg@op.pl

Napisz do nas

Kancelaria Adwokacka
Paweł Gorlewski
ul. Marszałkowska 87 lok. 134,
V piętro
00 - 683 Warszawa

22 622-07-61
507-928-304

Wszelkie prawa zastrzeżone @ 2017